خدمات ما

طراحی و اجرای پروژه های اداری

ادارات، مراکز آموزشی ، کارخانه ها ، هتل ها و…

3ds Max, Sketchup, Photoshop, Illustrator, Revit, Auto Cad, …

یک تیم طراحی یا محصول بیش از افرادی است که در آن حضور دارند. یک تیم شامل افراد ، نقش هایی که آنها بازی می کنند ، اهداف اعضای تیم ، ابزارها و روشهایی که از آنها استفاده می کنند و ساختار پروژه هایی که در آن فعالیت می کنند، است.

پروژه ها در Gite چگونه انجام می شود؟

بیمارستان ها ، کلینیک ها ، مطب ها و …

طراحی و اجرای پروژه های مسکونی

طراحی ویلا ، مسکونی و …

آخرین پروژه ها

درباره من

innovative and goal driven interior designer with 10+ years of experience Design spaces for a200-2000 square-foot home,office.,hospital, atelier, factory, show room…. focusing on creating functional work and living space incorporate clever storage solutions to effectively utilize available space customized solutions for residential and commercial clients intuitively coordinates lighting, texture and color to piece together beautiful ,functional spaces . combine design techniques such as adding mirrors and vertical lines to create the illusion of space and height. develop trusting professional relationships with clients while working closely to plan and execute interior design goals for their homes and offices ….

About Pic B

اینستاگرام

آخرین اخبار

مشتریان ما